این فقط منبع مقاله ی بابک خرمدین میباشد برای دیدن خود مقاله اینجا کلیک کنید

پی‌نوشت‌ها

 1. از آنجا که کتاب‌هایی که از بابک یاد می‌کنند به زبان عربی هستند، اگر نام واقعی این شخصیت پاپک باشد، آن را بابک ثبت می کنند .
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ داوطلبانی که در جنگ بابک در سپاه افشین بودند، متعلق به شهر بصره بوده اندBosworth.C.E"MUTAWAWWI`A",Encyclopedia of Islam
 3. فیل خاکستری رنگی که بابک بر آن سوار بود، هدیه شاه هند به مامون بودRUSKA.J & PELLAT.CH,"FIL",Encyclopedia of Islam

پانویس

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ Farrokh,kaveh(2007),page ۲۷۵
 2. نفیسی، سعید، ص152
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ ۳٫۱۶ ۳٫۱۷ ۳٫۱۸ ۳٫۱۹ ۳٫۲۰ ۳٫۲۱ ۳٫۲۲ "BĀBAK ḴORRAMI",Encyclopædia Iranica
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ «BĀBAK»,Encyclopædia Britannica
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ Bertold,Spuler,Page ۵۵
 6. "Abbassides",larousse encyclopedie online
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ "AFŠĪN",Encyclopædia Iranica
 8. Saeed Alizadeh, and Alireza Pahlavani (۲۰۰۴). "Iran: A Chronological History." Alhoda UK
 9. ۹٫۰۰ ۹٫۰۱ ۹٫۰۲ ۹٫۰۳ ۹٫۰۴ ۹٫۰۵ ۹٫۰۶ ۹٫۰۷ ۹٫۰۸ ۹٫۰۹ ۹٫۱۰ ۹٫۱۱ ۹٫۱۲ ۹٫۱۳ ۹٫۱۴ ۹٫۱۵ ۹٫۱۶ ۹٫۱۷ ۹٫۱۸ ۹٫۱۹ ۹٫۲۰
  «بابک خرّم دین»،دانشنامه جهان اسلام
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ ۱۰٫۴ B.S.AMORETTI,pp.503-509,513-514,515-517
 11. شفا، شجاع الدین. «حماسه قیام ها». پس از ۱۴۰۰ سال، جلد اول. ص ۴۷۳.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ زرینکوب، عبدالحسین(1378)، ص ۲۱۵-۲۱۷
 13. نفیسی، سعید، ص ۱۱-۱۲
 14. نفیسی، سعید، ص ۱۸
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ ۱۵٫۳ "BĀBAK",Encyclopedia of Islam
 16. Saunders,John Joseph(1965),p.113
 17. پطروشفسکی، ایلیاپائولویچ، ص 265
 18. نفیسی، سعید، ص ۱۲۹
 19. مقایسه کنید :
  1. "BĀBAK ḴORRAMI",Encyclopædia Iranica
  2. "BĀBAK",Encyclopedia of Islam
 • نفیسی، سعید، ص152
 • ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲
  «بابک خرم دین».لغت نامه دهخدا
 • "AL-BADHDH",Encyclopedia of Islam
 • «بَذّ»,دانشنامه جهان اسلام
 • ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ MOTTAHEDEH,ROY,pages ۷۵-۷۶
 • «حاتم‌بن هَرْثَمه»,دانشنامه جهان اسلام
 • " 'ABD ALLAH B. TAHIR",Encyclopedia of Islam
 • "BARZAND",Encyclopedia of Islam
 • «بَرْزَند»,دانشنامه جهان اسلام
 • مقایسه کنید :
  1. "BĀBAK ḴORRAMI",Encyclopædia Iranica
  2. "AFŠĪN",Encyclopædia Iranica
 • نقل در نفیسی، سعید، ص32
 • زرینکوب، عبدالحسین(1383)، ص 459
 • نفیسی، سعید، ص24
 • ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ "KHURRAMIYYA",Encyclopedia of Islam
 • نقل در نفیسی، سعید، ص 65
 • نفیسی، سعید، ص67
 • ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ "MUTAWAWWI`A",Encyclopedia of Islam
 • نقره کار، مسعود (در تاریخ ۲۰,۰۹,۱۳۸۹-). قضیه قتل ها مثل این که گریبان ما را گرفته. انقلاب اسلامی. بازدید در تاریخ 29-06-2011.
 • نقره کار، مسعود (در تاریخ 26 مرداد 1385). ایران، قتلگاه دگراندیشان (بخش دوم). خبرنامه گویا. بازدید در تاریخ 29-06-2011.


منابع

کتاب

 • پطروسفسکی، ایلیاپائولویچ (۱۳۶۳)، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، چاپ هفتم
 • زرینکوب, عبدالحسین (1378). "بانگ رستاخیز". دو قرن سکوت. تهران: انتشارات سخن. ISBN 964-5983-33-6. 
 • زرینکوب, عبدالحسین (1383). "دنیای هزار و یک شب". ایران پس از اسلام. تهران: انتشارات امیرکبیر. ISBN 964-0000-64-7. 
 • ‫‬ زرینکوب, عبدالحسین (1384). "سالهای سرنوشت". روزگاران. تهران: انتشارات سخن. ISBN 964-6961-11-8. 
 • دهخدا, علی اکبر (1336). "بابک خرم دین". لغت نامه دهخدا. جلد ششم. تهران: دانشگاه تهران. pp. 101-124. 
 • نفیسی, سعید (1384). جریزه دار, عبدالحسین. ed. بابک خرمدین، دلاور آذربایجان. تهران: انشارات اساطیر. ISBN 964-331-328-x. 


 • AMORETTI, B.S (2007). "SECTS AND HERESIES". THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN. vol.۴. New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. ISBN 978-0-521-20093-6. 
 • Bertold, Spuler (1969). "the 'ABBASIDS". A History of the Muslim World: The age of the caliphs. vol.۱. Leiden: E. J. Brill. ISBN 1-55876-095-4. 
 • BOSWORTH, C. E (2007). "THE TAHIRIDS AND SAFFARIDS". THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN. vol.۴. New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. ISBN 978-0-521-20093-6. 
 • Farrokh, Kaveh (2007). "Downfall of the Sasanians and the Islamic conquests". Shadows in the Desert: Ancient Persia at War. Botley: Ospery Publishing. ISBN 9781846031083. 
 • MOTTAHEDEH, ROY (2007). "THE 'ABBASID CALIPHATE". THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN. vol.۴. New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. ISBN 978-0-521-20093-6. 
 • Saunders, John Joseph (1965). "the breakup of the caliphate". A history of medieval Islam. routledge. ISBN 0-203-19976-6. 
 • SOURDEL, D (2008). "THE 'ABBASID CALIPHATE". THE CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM. vol.۱A : The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World War. New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. ISBN 9780521219464. 
 • YARSHATER, EHSAN (2007). "MAZDAKISM". THE CAMBRIDGE HISTORY OF IRAN. vol.۳ - Part۲. New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. ISBN 978-0-521-24693-4. 

دانشنامه

 • خسروی, خسرو (1375). "بَذّ". دانشنامه جهان اسلام. جلد دوم. تهران: بنیاد دایرة‏المعارف اسلامی. pp. 570-574. ISBN 964-447-002-8. 
 • خسروی, خسرو (1376). "بَرْزَند". دانشنامه جهان اسلام. جلد سوم. تهران: بنیاد دایرة‏المعارف اسلامی. pp. 92-93. ISBN 964-447-003-6. 
 • زریاب, عباس (1375). "بابک خرّم دین". دانشنامه جهان اسلام. جلد اول. تهران: بنیاد دایرة‏المعارف اسلامی. pp. 77-81. ISBN 964-447-001-x. 
 • معیر, زیبا (1387). "حاتم‌بن هَرْثَمه". دانشنامه جهان اسلام. جلد دوازدهم. تهران: بنیاد دایرة‏المعارف اسلامی. pp. 270-271. ISBN 964-447-013-3. 


 • BOSWORTH, C.E (2004). "AL-BADHDH". Encyclopaedia of Islam. vol.۱۲ (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 116. ISBN 90-04-08114-3. 
 • BOSWORTH, C.E (2004). "MUTATAWWI`A". Encyclopaedia of Islam. vol.7 (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 777. ISBN 90-04-09419-9. 
 • BOSWORTH, C.E (2000). "AFŠĪN". Encyclopædia Iranica. vol.1. new york: Bibliotheca Persica Press. pp. ?. ISBN 0-933273-81-9. 
 • FRYE, R. N (1986). "BARZAND". Encyclopaedia of Islam. vol.۱ (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 1072. ISBN 90-04-08114-3. 
 • MADELUNG, W (1986). "KHURRAMIYYA". Encyclopaedia of Islam. vol.۵ (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 63-65. ISBN 90-04-07819-3. 
 • MARIN, E (1986). "'ABD ALLAH B. TAHIR". Encyclopaedia of Islam. vol.۱ (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 52. ISBN 90-04-08114-3. 
 • REKAYA, M (1991). "AL-MA`MUN B. HARUN AL-RASHID". Encyclopaedia of Islam. vol.۶ (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 331-339. ISBN 90-04-08112-7. 
 • SOURDEL, D (1986). "BĀBAK". Encyclopaedia of Islam. vol.۱ (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. pp. 844. ISBN 90-04-08114-3. 
 • Yūsofī, Ḡ. -Ḥ (2000). "BĀBAK ḴORRAMI". Encyclopædia Iranica. vol.۳. new york: Bibliotheca Persica Press. pp. 299-306. ISBN 0-933273-51-7. 
 • "Bābak". Encyclopædia Britannica Online. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/47342/Babak. Retrieved 13-4-2011. 
 • "Abbassides". larousse encyclopedie Online. http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-personnage/Abbassides/103716#915100. Retrieved 20-6-2011. 

مقالات آنلاین

 1. دهخدا، علی اکبر. بابک. لغت نامه دهخدا. بازدید در تاریخ ۲۱-۰۴-۲۰۱۱.
 2. دهخدا، علی اکبر. بابک خرم دین. لغت نامه دهخدا. بازدید در تاریخ ۲۱-۰۴-۲۰۱۱.
 3. زریاب، عباس. بابک خرّم دین. دانشنامه جهان اسلام(جلد اول). بازدید در تاریخ ۱۳-۴-۲۰۱۱.
 4. خسروی، خسرو. بَذّ. دانشنامه جهان اسلام. بازدید در تاریخ ۱۹-۰۴-۲۰۱۱.
 5. معیر، زیبا. حاتم‌بن هَرْثَمه. دانشنامه جهان اسلام. بازدید در تاریخ ۱۹-۰۴-۲۰۱۱.
 6. خسروی، خسرو. بَرْزَند. دانشنامه جهان اسلام. بازدید در تاریخ ۱۹-۰۴-۲۰۱۱.
 7. خسروی، خسرو. باجَرْوان. دانشنامه جهان اسلام. بازدید در تاریخ ۲۱-۰۴-۲۰۱۱.
 8. Ḡ. -Ḥ. Yūsofī (در تاریخ ۱۵-۱۲-۱۹۸۸). BĀBAK ḴORRAMI. Encyclopædia Iranica. بازدید در تاریخ ۱۳-۰۴-۲۰۱۱.
 9. C. E. Bosworth (در تاریخ 15-12-1984). AFŠĪN. Encyclopædia Iranica. بازدید در تاریخ 28-06-2011.

منابع برای مطالعه بیشتر

 • عزالدین بن اثیر. الکامل فی التاریخ، جلد ۹. ترجمهٔ حمیدرضا آژیر. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۸۱، ISBN 964-331-114-7. ‏
 • عبدالرحمان بن محمد بن خلدون. العبر، جلد ۲. ترجمهٔ ابراهیم آیتی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۳، ISBN 964-426-209-3. ‏
 • محمد بن اسحاق بن ندیم. الفهرست. ترجمهٔ محمدرضا تجدد. چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۸۱، ISBN 964-331-118-X. ‏
 • محمد بن جریر طبری. تاریخ الرسل و الملوک، جلد ۱۳. ترجمهٔ ابولقاسم پاینده. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۵، ISBN 964-331-199-6. ‏
 • احمد بن اسحاق یعقوبی. تاریخ یعقوبی، جلد ۲. ترجمهٔ ابراهیم آیتی. چاپ نهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲، ISBN 964-445-197-X. ‏
 • علی بن حسین مسعودی. مروج الذهب و معادن الجوهر، جلد ۲. ترجمهٔ ابولقاسم پاینده. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲، ISBN 964-445-150-3. ‏

پیوند به بیرون

 • بابک خرمدین
 • نگرشی بر اقلیت‌های مذهبی در ایران بعد از اسلام
 • بازگشت بابک خرمدین به جدل‌های سیاسی ایران
 • بابک خرمدین و داستانِ تحریف تاریخِ آذربایجان
 • بابک خرمدین، دلاور آذربایجان، نوشته سعید نفیسی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو