تبلیغات
مقاله ی آزاد

این صفحه فقط منبع مقاله ی آماندا لورا باینس میباشد ونه چیز دیگر برای دیدن خود مقاله اینجا کلیک کنید

منابع
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. IMDb. بازدید در تاریخ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. CELEBUTOPIA. بازدید در تاریخ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Amanda Bynes: Biography‏ (انگلیسی‎) وبگاه. TV GUIDE. بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۴٫۰ ۴٫۱ Steve & Barry's US store closings can begin: court‏ (انگلیسی‎) وبگاه. REUTERS (در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۵٫۰ ۵٫۱ Young and hot‏ (انگلیسی‎) وبگاه. canada.com (در تاریخ ۲ می ۲۰۰۶). بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ BIOGRAPHY‏ (انگلیسی‎) وبگاه. BYNES SOURCE. بازدید در تاریخ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Net Worth‏ (انگلیسی‎) وبگاه. CELEBRITY NET WORTH (در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۸٫۰ ۸٫۱ Amanda Bynes Retires From Acting At 24Amanda Bynes Retires From Acting At 24‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Radar online (در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ Heartbreak for Hairspray actress Amanda Bynes as her missing puppy is found dead‏ (انگلیسی). Daily Mail Reporter وبگاه. Mail Online (در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۱۱). بازدید در تاریخ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes - Awards‏ (انگلیسی) وبگاه. IMDb. بازدید در تاریخ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Biography (1986-)‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Film Reference. بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. World Biographyٌ. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ ۱۳٫۳ ۱۳٫۴ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. SUPERIORPICS. بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ She's the Man: A Q&A with Amanda Bynes‏ (انگلیسی). Nate Bloom وبگاه. InterfaithFamily (در تاریخ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۰۷). بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ 'Hairspray' stars reflect talent‏ (انگلیسی). Susan Wloszczyna وبگاه. USA TODAY (در تاریخ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۰۷). بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. US MAGAZINE. بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Talks Hairspray On-Set‏ (انگلیسی). Paul Fischer وبگاه. DARK HORIZONS (در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶). بازدید در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۰۱ ۱۸٫۰۲ ۱۸٫۰۳ ۱۸٫۰۴ ۱۸٫۰۵ ۱۸٫۰۶ ۱۸٫۰۷ ۱۸٫۰۸ ۱۸٫۰۹ ۱۸٫۱۰ ۱۸٫۱۱ ۱۸٫۱۲ ۱۸٫۱۳ ۱۸٫۱۴ ۱۸٫۱۵ ۱۸٫۱۶ ۱۸٫۱۷ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. People. بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Show‏ (انگلیسی‎) وبگاه. The New York Times. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Big Fat Liar‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Box Office Mojo. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Big Fat Liar (2002)‏ (انگلیسی‎) وبگاه. The New York Times. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Biography‏ (انگلیسی). Andrea LeVasseur وبگاه. FANDANGO. بازدید در تاریخ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ What a Girl Wants (2003)‏ (انگلیسی). Andrea LeVasseur وبگاه. بازدید در تاریخ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ Amanda Bynes:Five Fun Facts‏ (انگلیسی‎) وبگاه. People. بازدید در تاریخ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۲۵٫۰۰ ۲۵٫۰۱ ۲۵٫۰۲ ۲۵٫۰۳ ۲۵٫۰۴ ۲۵٫۰۵ ۲۵٫۰۶ ۲۵٫۰۷ ۲۵٫۰۸ ۲۵٫۰۹ ۲۵٫۱۰ ۲۵٫۱۱ ۲۵٫۱۲ ۲۵٫۱۳ ۲۵٫۱۴ ۲۵٫۱۵ ۲۵٫۱۶ Amanda Bynes Filmography‏ (انگلیسی‎) وبگاه. The New York Times. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۲۶٫۰۰ ۲۶٫۰۱ ۲۶٫۰۲ ۲۶٫۰۳ ۲۶٫۰۴ ۲۶٫۰۵ ۲۶٫۰۶ ۲۶٫۰۷ ۲۶٫۰۸ ۲۶٫۰۹ ۲۶٫۱۰ ۲۶٫۱۱ ۲۶٫۱۲ ۲۶٫۱۳ Amanda Bynes:Filmography‏ (انگلیسی‎) وبگاه. msn ENTERTAINMENT. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure‏ (انگلیسی). Robert Pardi وبگاه. TV GUIDE. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Biography for Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. IMDb. بازدید در تاریخ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ Full Cast Of Arliss: Cast List For The Show Arliss‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Ranker (در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Exclusive Amanda Bynes Interview‏ (انگلیسی‎) وبگاه. COUNTRY COME TO TOWN (در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ It's Totally Raining Teens!. بازدید در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ Live. Young. Girls.‏ (انگلیسی). JONATHAN V. LAST وبگاه. The Weekly Standard (در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۰۴). بازدید در تاریخ 7 ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی). YH STAFF وبگاه. YOUNG HOLLYWOOD (در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ A screen Everygirl stretches her skills‏ (انگلیسی). Sarah Tomlinson وبگاه. Boston Deals (در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۰۶). بازدید در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ She's the Man (2006)‏ (انگلیسی‎) وبگاه. The New York Times. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ Amanda Bynes Morphs Into A Nerdy Jesse McCartney To Prove 'She's The Man'‏ (انگلیسی). Larry Carroll وبگاه. MTV (در تاریخ ۸ مارس ۲۰۰۶). بازدید در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. metacritic. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes on Hairspray‏ (انگلیسی‎). Fred Topel وبگاه. CANMAG (در تاریخ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۰۷). بازدید در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ Sydney White‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Box Office Mojo. بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Sydney White (2007)‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Yahoo! Movies. بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Sydney White (2007)‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Rotten Tomatoes. بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Harry Connick, Jr. As Breast Cancer Warrior Dr. Dennis Slamon In Living Proof~‏ (انگلیسی‎) وبگاه. epinions (در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۱). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Living Proof humanizes cancer fight‏ (انگلیسی). FRAZIER MOORE وبگاه. chorn Television (در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Living Proof‏ (انگلیسی) وبگاه. my Life Time. بازدید در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱.
↑ ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ Amanda Bynes to star in 'Canned'‏ (انگلیسی). Michael Schneider وبگاه. VARIETY (در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۰۹). بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Actress announces retirement on Twitter‏ (انگلیسی). Christine Kellett وبگاه. chm.com.au (در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ We Get an "Easy A"‏ (انگلیسی). Lynn Barker وبگاه. Teen Television (در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Hairspray 2 is cancelled‏ (انگلیسی‎) وبگاه. HOLLYWOOD.COM (در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Spunberg: Amanda Bynes was “All That”‏ (انگلیسی). Adam Spunberg وبگاه. Picktainment.com (در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ Amanda Bynes: "I've Unretired" a Month After Quitting Acting‏ (انگلیسی‎) وبگاه. US MAGAZINE (در تاریخ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ Amanda Bynes Returns To Acting: ‘I’ve Unretired!’‏ (انگلیسی‎) وبگاه. access hollywood (در تاریخ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Dear by Amanda Bynes‏ (انگلیسی). Zephyr - CF وبگاه. COLLEGE FASHION. بازدید در تاریخ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Fashion Closet - January Column‏ (انگلیسی‎) وبگاه. PORTRAIT Magazine. بازدید در تاریخ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. amandabynes.bz. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Biography‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Kidzworld. بازدید در تاریخ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Dating History‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Zimbio. بازدید در تاریخ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes dismisses Drake romance‏ (انگلیسی‎) وبگاه. San Francisco Chronicle (در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۰). بازدید در تاریخ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Dubious Creek‏ (انگلیسی‎) وبگاه. E! Online. بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ‘Heroes’ Actress Ali Larter Gets Real‏ (انگلیسی). James Hirsen وبگاه. NewsMax (در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۷). بازدید در تاریخ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Sexy Maxim Photoshoot Photos‏ (انگلیسی). Michael وبگاه. MOVIES ONLINE. بازدید در تاریخ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. MAXIM. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Blue's Clues - Blue's Birthday‏ (انگلیسی‎) وبگاه. whosdatedwho. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Family Guy: Long John Peter‏ (انگلیسی‎) وبگاه. TVRAGE. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. The New York Times. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes Gets Canned‏ (انگلیسی). Josh Grossberg وبگاه. E! online (در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۹). بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ AMANDA BYNES Discography of CDs‏ (انگلیسی‎) وبگاه. cd Universe. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ ۶۷٫۰ ۶۷٫۱ DISCOGRAPHY AMANDA BYNES‏ (انگلیسی‎) وبگاه. swisscharts. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Awards for Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. IMDb. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
↑ Amanda Bynes‏ (انگلیسی‎) وبگاه. Ave of the Stars. بازدید در تاریخ ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.