تبلیغات
مقاله ی آزاد

سلام.....

 

د

شخصی که این نقاشی ها را کشیده است، میخواسته در دانشگاه هنرهای زیبای وین تحصیل کند و یک نقاش معروف شود.
اگر او از طرف دانشگاه وین پذیرفته میشد، تاریخ جهان بسیار متفاوت میشد.

ر ادامه ی مطلب

Description: cid:1.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:2.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:3.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:4.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:5.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:6.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:7.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
Description: cid:8.4041651799@web162019.mail.bf1.yahoo.com
 
شخصی که این نقاشی ها را کشیده است، میخواسته در دانشگاه هنرهای زیبای وین تحصیل کند و یک نقاش معروف شود.
اگر او از طرف دانشگاه وین پذیرفته میشد، تاریخ جهان بسیار متفاوت میشد.


اسم این نقاش، آدولف هیتلر است!‏
 
 
The painter is Adolf Hitler !
 برچسب ها : نقاشی , نقاش , هیتلر ,