تبلیغات
مقاله ی آزاد

در اقدامی کاملآ زیبا
مردم(جوانان)ایرانی به خصوص تهرانی دست به چسبوندن عکس هایی از استیو جابز زده و چهره ی شهر را با سلطان اپل آشنا کرده اند

 
برچسب ها : استیو جابز , جابز , استیو , استیوی , اپل , سلطان اپل , بهترین اپل , سازنده ی اپل , سیستم اپل ,