تبلیغات
مقاله ی آزاد

این سری عکس ها بسیار دلخراشند. عکس های زیر مربوط میشه به نقاشی یک سری افراد اوباش و بی دین و وطن که این بلا ها را سر مقبره ی کوروش کبیر در آورده اند.

این روز ها که مردم و مسئولین اینگونه به فکر آثار تاریخی کشور هستند ببینید کشور های خارجی دست به چه کار هایی زده اند

یادمان کوروش کبیر در میدان مرکزی المپیای سیدنی استرالیا(عکس)

یادمان کوروش کبیر در میدان مرکزی المپیای سیدنی استرالیا(عکس)