مقاله ی آزاد سلام...... گروه بزرگ مقاله آزاد زیر نظر شخص میثم صیامی میباشد. این گروه یک شعار برای مقالات وارد شده دارد و آن هم :فردای آزاد با مقاله آزاد میباشد هرگونه کپی برداری با اسم وبلاگ مجاز میباشد. ®copyright© by maghaleazad group http://maghaleazad.mihanblog.com 2020-02-19T17:01:33+01:00 text/html 2014-08-17T11:11:58+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی ادیان الهی http://maghaleazad.mihanblog.com/post/296 <p><font size="2"><img alt="Star of David.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Star_of_David.svg/45px-Star_of_David.svg.png" width="45" height="52">&nbsp; <img alt="Latin Cross.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Latin_Cross.svg/45px-Latin_Cross.svg.png" width="45" height="60">&nbsp;<img alt="Allah-green.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Allah-green.svg/50px-Allah-green.svg.png" width="50" height="53">&nbsp;<img alt="Baha'i star.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Baha%27i_star.png/51px-Baha%27i_star.png" width="51" height="52">&nbsp;<img alt="Dharmacakra.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Dharmacakra.svg/50px-Dharmacakra.svg.png" width="50" height="50">&nbsp;<img alt="Faravahar.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Faravahar.png/81px-Faravahar.png" width="81" height="51">&nbsp;<img alt="Liji.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Liji.jpg/63px-Liji.jpg" width="63" height="43">&nbsp;<img alt="DaoTao.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/DaoTao.png/45px-DaoTao.png" width="45" height="44">&nbsp;<img alt="Torii.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Torii.svg/45px-Torii.svg.png" width="45" height="41">&nbsp;<img alt="Khanda.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Khanda.svg/38px-Khanda.svg.png" width="38" height="51">&nbsp;<img alt="Aum.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Aum.svg/48px-Aum.svg.png" width="48" height="40">&nbsp;<img alt="Kalpa sutra-Jina's mother dreams c1450.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Kalpa_sutra-Jina%27s_mother_dreams_c1450.jpg/108px-Kalpa_sutra-Jina%27s_mother_dreams_c1450.jpg" width="108" height="47">&nbsp;و.......</font></p> <p><font size="2">برای اینکه شما را با ادیان الهی آشنا کنم شما را به مقاله ای که توسط همین وبلاگ نوشته شده ارجاع میدهم.</font></p> <p><font size="2">برای شروع چند دین مختلف را مینویسیم البته به جرئت میتوان گفت که این مقاله کامل است.</font></p> <p><font size="2">بقیه ی مطالب در ادامه ی مطلب...</font></p> <p><font size="2">نام مقاله : ادیان الهی</font></p> <p><font size="2">نویسنده : میثم صیامی</font></p> <p><font size="2">وبگاه :&nbsp;</font><a href="http://www.maghaleazad.mihanblog.com"><font size="2">www.maghaleazad.mihanblog.com</font></a><font size="2"> </font></p> <p><font size="2">سال انتشار : 1390 دی ماه 13 روز</font></p> text/html 2012-09-08T11:26:06+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی کمک به شما + پول در آوردن http://maghaleazad.mihanblog.com/post/337 <P><FONT color=#660000 size=5>اگر شما هم وبلاگ یا وبسایتی دارید که دوست دارید در آن تبلیغ کنید با ما تماس بگیرید</FONT></P> <P><FONT size=2>مفتخرم به اطلاع برسانم که از این به بعد اگر شما دوستان بخواهید میتوانید <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مقالات </SPAN>که میخواهید را به<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> زبان های دیگر </SPAN>دریافت کنید برای این کار کافیه<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> اسم مقاله و زبان مورد نظر</SPAN> را به ما بدهید.<BR><BR>توجه سعی کنید زبان مورد نظر از زبان های رایج اینترنتی باشد</FONT>.<BR><BR><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">لطفآ در نظر سنجی شرکت کنید</SPAN></FONT><BR></P> text/html 2012-04-23T17:40:27+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی سهراب سپهری http://maghaleazad.mihanblog.com/post/260 <P><FONT size=2></FONT></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid">&nbsp; <P><FONT size=2><B>سهراب سپهری</B> ( </FONT><FONT color=#0645ad size=2>۱۵ مهر</FONT><FONT size=2> </FONT><FONT color=#0645ad size=2>۱۳۰۷</FONT><FONT size=2> در </FONT><FONT color=#0645ad size=2>کاشان</FONT><FONT size=2> - </FONT><FONT color=#0645ad size=2>۱ اردیبهشت</FONT><FONT size=2> </FONT><FONT color=#0645ad size=2>۱۳۵۹</FONT><FONT size=2> در </FONT><FONT color=#0645ad size=2>تهران</FONT><FONT size=2>) </FONT><FONT color=#0645ad size=2>شاعر</FONT><FONT size=2> و </FONT><FONT color=#0645ad size=2>نقاش</FONT><FONT size=2> </FONT><FONT color=#0645ad size=2>ایرانی</FONT><FONT size=2> بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله </FONT><A title="" href="http://maghaleazad.mihanblog.com/post/326" target=_blank>انگلیسی</A><FONT size=2>، </FONT><FONT color=#0645ad size=2>فرانسوی</FONT><FONT size=2>، </FONT><FONT color=#0645ad size=2>اسپانیایی</FONT><FONT size=2> و </FONT><FONT color=#0645ad size=2>ایتالیایی</FONT><FONT size=2> ترجمه شده است. وی پس از ابتلا به بیماری </FONT><FONT color=#0645ad size=2>سرطان خون</FONT><FONT size=2> در بیمارستان پارس </FONT><FONT color=#0645ad size=2>تهران</FONT><FONT size=2> درگذشت.</FONT></P> <HR style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 2px"> <FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نام مقاله : سهراب سپهری<BR>نویسنده : میثم صیامی<BR>تاریخ انتشار : 1390/7/15<BR>وبگاه : </SPAN><A title="" href="http://maghaleazad.mihanblog.com/" target=_blank><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مقاله آزاد</SPAN></A></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid">&nbsp; <P><A title="" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Sohrab.jpg" target=""><IMG alt=Sohrab.jpg src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Sohrab.jpg/200px-Sohrab.jpg" width=200 height=248></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-04-13T07:52:04+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی صادق هایت http://maghaleazad.mihanblog.com/post/338 <table style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"> <table style="width: 352px; height: 504px;" class="infobox" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: center" colspan="2"><span><font size="2"></font></span></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">زادروز</font></th> <td><span class="bday"><font size="2">۲۸ بهمن</font><font size="2"> </font><font size="2">۱۲۸۱</font><font size="2"> / </font><font size="2">۱۷ فوریه</font><font size="2"> </font><font size="2">۱۹۰۳</font></span><br><font size="2">تهران</font><font size="2">، </font><font size="2">ایران</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">درگذشت</font></th> <td><font size="2">۱۹ فروردین</font><font size="2"> </font><font size="2">۱۳۳۰</font><font size="2"> / </font><font size="2">۹ آوریل</font><font size="2"> </font><font size="2">۱۹۵۱</font><br><font size="2">پاریس</font><font size="2">، </font><font size="2">فرانسه</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">آرامگاه</font></th> <td class="label"><font size="2">گورستان پر لاشز</font><font size="2">، قطعه ۸۵، </font><font size="2">پاریس</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">محل زندگی</font></th> <td><font size="2">ایران</font><br><font size="2">هندوستان</font><br><font size="2">فرانسه</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">ملیت</font></th> <td class="category"><font size="2"><img alt="پرچم ایران" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/25px-Flag_of_Iran.svg.png" height="14" width="25"></font><font size="2"> ایرانی</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">پیشه</font></th> <td class="role"><font size="2">حسابدار </font><font size="2">بانک ملی ایران</font><font size="2">،<br>کارمند وزارت خارجه</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">سال‌های فعالیت</font></th> <td><font size="2">۱۳۰۲</font><font size="2"> تا </font><font size="2">۱۳۲۹</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">نهاد</font></th> <td class="org"><font size="2">دانشکدهٔ هنرهای زیبای تهران</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">سبک</font></th> <td class="category"><font size="2">داستان کوتاه</font><font size="2">، </font><font size="2">رمان</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">والدین</font></th> <td><font size="2">هدایت‌قلی هدایت </font><font size="2">اعتضادالملک</font><br><font size="2">و زیورالملک</font></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">گفتاورد</font></th> <td><font size="2">«در زندگی زخم‌هایی هست <br>که مثل خوره روح را آهسته<br>و در انزوا می‌خورد و می‌تراشد.<br>این دردها را نمی‌شود به کسی<br>اظهار کرد.» (</font><font size="2">بوف کور</font><font size="2">)</font><hr style="width: 100%; height: 2px; font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="2">نام مقاله :صادق هدایت<br>نویسنده : میثم صیامی با کمک ویکیپدیا<br>تاریخ انتشار:1391/1/25</font><br>وبگاه :<a href="http://maghaleazad.mihanblog.com/" target="_blank" title="">مقاله آزاد</a></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr></tbody></table><font size="2">&nbsp;</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"> <p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Hedayat113.jpeg/220px-Hedayat113.jpeg" height="292" width="220"></font></p> <p></p> <table style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"> <table style="WIDTH: 14.04em; HEIGHT: 92px" class="infobox" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: center" colspan="2"><span><font size="2">آخرین عکس صادق هدایت،۱۳۲۹<br>(صادق هدایت این عکس را برای تمام<br>خویشاوندان خود فرستاد.)</font></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> <p></p></td></tr></tbody></table> text/html 2012-04-12T18:54:48+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی سیمین دانشور http://maghaleazad.mihanblog.com/post/333 <table style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255); width: 522px; border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; height: 347px;" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"> <p><font size="2">&nbsp;سیمین دانشور متولد 8 اردیبهشت ماه سال 1300 از شیراز وی فرزند محمد علی دانشور و قمر السلطنه حکمت&nbsp; همسر </font><a href="http://maghaleazad.mihanblog.com/post/336" target="_blank" title="">جلال آل احمد</a><font size="2"> میباشد.<br></font></p> <p><font size="2">پدر ایشان پزشک و مادرشان مدیر هنرستان دخترانه و نقاش و </font><a href="http://maghaleazad.mihanblog.com/post/336" target="_blank" title="">همسر</a><font size="2">شان&nbsp; نویسنده و مقاله نویس میباشد.</font></p> <p><font size="2">بانو دانشور&nbsp;دبستان و دبیرستان خود را در مدرسه ی <a title="" href="http://maghaleazad.ir/post/95" target="_blank">انگلیسی </a>مهر آیین گذراند و موفق شد به عنوان دانش آموز برتر سال در مدرک دیپلم معرفی شود.</font></p> <p><font size="2">وی بعد از اخذ دیپلم به دانشگاه تهران رفت و رشته ی ادبیات را برگزید.</font></p><hr style="width: 100%; height: 2px;"><p><font size="2">اسم مقاله: زندگی نامه ی بانو سیمین دانشور</font></p><p><font size="2">نویسنده : میثم صیامی</font></p><p><font size="2">تاریخ انتشار : 1390/12/22&nbsp;</font></p><hr style="width: 100%; height: 2px;"><p><font size="2"><br></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid">&nbsp;<a class="image" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Simin_Daneshvar.jpg"><img alt="Simin Daneshvar.jpg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Simin_Daneshvar.jpg" height="310" width="200"></a><br><br><br></td></tr></tbody></table> text/html 2012-04-05T07:51:32+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی علی شریعتی http://maghaleazad.mihanblog.com/post/169 <P><FONT size=2><B></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid">&nbsp; <P><FONT size=2><B>علی مزینانی</B>، مشهور به <B>علی شریعتی </B>یا <B>علی شریعتی مزینانی</B> (زاده ۲ آذر ۱۳۱۲ در روستای </FONT><FONT color=#0645ad size=2>کاهک</FONT><FONT size=2>، </FONT><FONT color=#0645ad size=2>سبزوار</FONT><FONT size=2>، </FONT><FONT color=#0645ad size=2>خراسان</FONT><FONT size=2> – درگذشته: ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ در </FONT><FONT color=#0645ad size=2>لندن</FONT><FONT size=2>) </FONT><FONT color=#0645ad size=2>نویسنده</FONT><FONT size=2>، </FONT><FONT color=#0645ad size=2>جامعه‌شناس</FONT><FONT size=2>، </FONT><FONT color=#0645ad size=2>تاریخ‌شناس</FONT><FONT size=2> و پژوهشگر دینی اهل ایران بود.</FONT></P> <P></P> <TABLE style="WIDTH: 22em" class="infobox biography vcard" cellSpacing=5> <TBODY> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>زادروز</FONT></TH> <TD><FONT size=2><SPAN class=bday>۲ آذر ۱۳۱۲ </SPAN><BR><SPAN class=flagicon><FONT color=#0645ad><IMG class=thumbborder alt="پرچم ایران" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/22px-Flag_of_Iran.svg.png" width=22 height=13></FONT></SPAN> <FONT color=#0645ad>ایران</FONT>، <FONT color=#0645ad>سبزوار</FONT>، <FONT color=#0645ad>کاهک</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>درگذشت</FONT></TH> <TD><FONT size=2><FONT color=#0645ad>۲۹ خرداد</FONT> <FONT color=#0645ad>۱۳۵۶</FONT><BR><SPAN class=flagicon><FONT color=#0645ad><IMG class=thumbborder alt="پرچم انگلستان" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/22px-Flag_of_England.svg.png" width=22 height=13></FONT></SPAN> <FONT color=#0645ad>انگلستان</FONT>، <FONT color=#0645ad>لندن</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>علت مرگ</FONT></TH> <TD><FONT size=2>نامعلوم</FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>آرامگاه</FONT></TH> <TD class=label><FONT size=2><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="پرچم سوریه" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Flag_of_Syria.svg/22px-Flag_of_Syria.svg.png" width=22 height=15></SPAN> <FONT color=#0645ad>سوریه</FONT>، دمشق</FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>ملیت</FONT></TH> <TD class=category><FONT size=2><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="پرچم ایران" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/22px-Flag_of_Iran.svg.png" width=22 height=13></SPAN> <FONT color=#0645ad>ایرانی</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>نام‌های دیگر</FONT></TH> <TD class=nickname><FONT size=2>علی مزینانی</FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>تحصیلات</FONT></TH> <TD><FONT size=2>دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی و دکترای تاریخ</FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>از دانشگاه</FONT></TH> <TD><FONT size=2><FONT color=#0645ad>مشهد</FONT> و <FONT color=#0645ad>سوربن</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>پیشه</FONT></TH> <TD class=org><FONT size=2><FONT color=#0645ad>نویسنده</FONT>، <FONT color=#0645ad>جامعه‌شناس</FONT>، <FONT color=#0645ad>تاریخ‌شناس</FONT>، پژوهشگر <FONT color=#0645ad>دینی</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>سال‌های فعالیت</FONT></TH> <TD class=org><FONT size=2><FONT color=#0645ad>۱۳۳۱</FONT>–<FONT color=#0645ad>۱۳۵۶</FONT></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid">&nbsp;<IMG alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Dr_Ali_Shariati.jpg/220px-Dr_Ali_Shariati.jpg" width=220 height=287></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P><FONT size=2><SUP class=reference><FONT color=#0645ad></FONT></SUP></FONT>&nbsp;</P></B></FONT> <P><FONT size=2><SUP class=reference><FONT color=#0645ad></FONT></SUP></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-04-03T08:30:00+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی نوزادی که به شکل باورنکردنی خواهرش را نجات داد + عکس http://maghaleazad.mihanblog.com/post/270 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><IMG title="نوزادی که به شکل باورنکردنی خواهرش را نجات داد" alt="نوزادی که به شکل باورنکردنی خواهرش را نجات داد" src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/90/07/go90-7-40.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>دوقلوهای دختر به نام های بریل و کایری، ۱۲ هفته زودتر از موعد، به دنیا آمده بودند و بنابراین به مراقبت های ویژه نیاز داشتند، آنها را در دستگاه های انکوباتور جدا گذاشتند.</FONT></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2></FONT></DIV><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT size=2>کایری خوب وزن می گرفت و شرایطش پایدار بود، ولی بریل، فقط ۹۰۰ گرم وزن داشت، در تنفس مشکل داشت و دچار مشکل قلبی هم بود و انتظار نمی رفت، زنده بماند. پرستارش هر کاری از دستش برمی آمد برای بریل انجام داد، اما شرایطش فرقی نکرد.تا اینکه برخلاف قوانین بیمارستان، او آن دو را در یک انکوباتور قرار داد.</FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT size=2>او دو نوزاد را قدری تنها گذاشت و رفت که بخوابد، در بازگشت او این صحنه زیبا را دید و سایر پرستاران و پزشکان را صدا زد تا آنها هم این صحنه را ببینند.کایری، دستش کوچکش را دور خواهرش گذاشته بود، انگار که می خواست او در آغوش بگیرد و از او محافظت کند. می خواهد تصادفی باشد یا نه، از زمانی که این دو در کنار هم قرار گرفتند، وضعیت تنفس بریل بهتر شد و شرایط قلبی اش پایدار شد.<SPAN style="COLOR: #888888">/۲۴ آنلاین</SPAN></FONT></P> text/html 2012-03-27T19:19:07+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی جلال آل احمد http://maghaleazad.mihanblog.com/post/336 <table style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"> <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جلال آل احمد نویسنده و مترجم و مقاله نویس بزرگ&nbsp;ایران متول 2 آذر ماه 1302 و متوفا به&nbsp;18 شهریور 1348 میباشد.<br></font></p> <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> <p></p> <table style="WIDTH: 22em" class="infobox" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">آرامگاه</font></th> <td class="label"><font size="2">مسجد فیروزآبادی</font><font size="2"> در </font><font size="2">شهر ری</font></td></tr> <tr> <th style="TEXT-ALIGN: right" scope="row"><font size="2">ملیت</font></th> <td class="category"><font size="2">ایرانی </font><font size="2"><img alt="پرچم ایران" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/25px-Flag_of_Iran.svg.png" height="14" width="25"></font></td></tr></tbody></table> <p></p> <p><font size="2">وی همسر بانو <a title="" href="http://maghaleazad.mihanblog.com/post/333" target="_blank">سیمین دانشور </a>میباشد از این زوج ادبی فرزندی نبوده&nbsp; وی فرزند سید&nbsp; احمد طالقانی میباشد.</font></p> <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><font size="2">&nbsp;</font><font size="2"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Jalal_Ale_Ahmad.jpg/220px-Jalal_Ale_Ahmad.jpg" height="183" width="220"></font></td></tr></tbody></table> text/html 2012-03-26T08:56:47+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی اتحادیه عرب http://maghaleazad.mihanblog.com/post/335 <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <DIV style="WIDTH: 202px" class=thumbinner><IMG class=thumbimage alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_the_Arab_League.svg/200px-Flag_of_the_Arab_League.svg.png" width=200 height=133> <DIV class=thumbcaption> <DIV class=magnify><IMG alt="" src="http://bits.wikimedia.org/skins-1.19/common/images/magnify-clip-rtl.png" width=15 height=11></DIV>پرچم سازمان کشورهای همبسته عرب</DIV></DIV> <P><B>اتحادیهٔ عرب</B> با نام کامل <B>سازمان کشورهای همبسته عربی</B> (به عربی: <SPAN lang=ar xml:lang="ar"><I>جامعة الدول العربیة</I></SPAN>) یک <FONT color=#ba0000>سازمان جهانی</FONT> منطقه‌ای شامل کشورهای بیشتر عربی ِ جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا است .این سازمان در ۲۲ مارس ۱۹۴۵ با ۶ عضو نهادگر مصر، عربستان، عراق، سوریه، لبنان، و <FONT color=#ba0000>فرااردن</FONT> (که در ۱۹۴۶ به اردن تغییر نام داد) بنیان نهاده شد و یمن نیز چند روز پس از آن در ۵ مه ۱۹۴۵ به آن پیوست. این سازمان در هم اکنون ۲۲ عضو و ۴ عضو ناظر دارد.</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P>&nbsp;<IMG alt="Arab League (orthographic projection).svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Arab_League_%28orthographic_projection%29.svg/220px-Arab_League_%28orthographic_projection%29.svg.png" width=220 height=220></P> <P></P> <TABLE style="WIDTH: 22em; FONT-SIZE: 90%" class="infobox vcard" cellSpacing=2> <TBODY> <TR> <TD width=85><B>زبانهای رسمی</B></TD> <TD><A title="زبان عربی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C">زبان عربی</A></TD></TR> <TR> <TD width=85><B>مساحت</B></TD> <TD>۱۳,۹۵۳,۰۴۱ ک‌م<SUP><FONT size=2>۲</FONT></SUP></TD></TR> <TR> <TD width=85><B>جمعیت</B></TD> <TD>۳۳۹٬۵۱۰٬۵۳۵</TD></TR> <TR> <TD width=85><B>پول رسمی</B></TD> <TD>۲۱ پول رایج</TD></TR> <TR> <TD width=85><B>دبیرکل</B></TD> <TD><A class=new title="نبیل العربی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><FONT color=#ba0000>نبیل العربی</FONT></A></TD></TR> <TR> <TD width=85><B>وب‌گاه</B></TD> <TD>(عربی) <A class="external free" href="http://arableagueonline.org" rel=nofollow>http://arableagueonline.org</A></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P>&nbsp;</P> <H2><SPAN id=.DA.A9.D8.B4.D9.88.D8.B1.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.B9.D8.B6.D9.88 class=mw-headline>کشورهای عضو</SPAN> </H2> <DIV style="FONT-SIZE: 95%"> <TABLE style="BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%" cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD style="WIDTH: 18.8em"> <P><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Egypt.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Flag_of_Egypt.svg/22px-Flag_of_Egypt.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>مصر<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Iraq.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Flag_of_Iraq.svg/22px-Flag_of_Iraq.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>عراق<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Yemen.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Flag_of_Yemen.svg/22px-Flag_of_Yemen.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>یمن<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Libya.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Libya.svg/22px-Flag_of_Libya.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>لیبی<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Morocco.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Flag_of_Morocco.svg/22px-Flag_of_Morocco.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>مراکش<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Tunisia.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Flag_of_Tunisia.svg/22px-Flag_of_Tunisia.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>تونس<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of the United Arab Emirates.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/22px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>امارات متحده عربی<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Bahrain.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Flag_of_Bahrain.svg/22px-Flag_of_Bahrain.svg.png" width=22 height=13>&nbsp;</SPAN>بحرین<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Qatar.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Flag_of_Qatar.svg/22px-Flag_of_Qatar.svg.png" width=22 height=9>&nbsp;</SPAN>قطر<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Saudi Arabia.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg/22px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>عربستان سعودی<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Algeria.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Flag_of_Algeria.svg/22px-Flag_of_Algeria.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>الجزایر</P></TD> <TD style="WIDTH: 0.4em"></TD> <TD style="WIDTH: 16.3em"> <P><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Lebanon.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Flag_of_Lebanon.svg/22px-Flag_of_Lebanon.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>لبنان<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Mauritania.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flag_of_Mauritania.svg/22px-Flag_of_Mauritania.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>موریتانی<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Jordan.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Flag_of_Jordan.svg/22px-Flag_of_Jordan.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>اردن<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Djibouti.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Flag_of_Djibouti.svg/22px-Flag_of_Djibouti.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>جیبوتی<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of the Comoros.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Flag_of_the_Comoros.svg/22px-Flag_of_the_Comoros.svg.png" width=22 height=13>&nbsp;</SPAN>کومور<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Eritrea.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Flag_of_Eritrea.svg/22px-Flag_of_Eritrea.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>اریتره<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Syria.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Flag_of_Syria.svg/22px-Flag_of_Syria.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>سوریه<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Somalia.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Flag_of_Somalia.svg/22px-Flag_of_Somalia.svg.png" width=22 height=15>&nbsp;</SPAN>سومالی<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Sudan.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Flag_of_Sudan.svg/22px-Flag_of_Sudan.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>سودان<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Oman.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Flag_of_Oman.svg/22px-Flag_of_Oman.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>عمان<BR><SPAN class=flagicon><IMG class=thumbborder alt="Flag of Palestine.svg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Flag_of_Palestine.svg/22px-Flag_of_Palestine.svg.png" width=22 height=11>&nbsp;</SPAN>فلسطین</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-03-06T15:51:05+01:00 maghaleazad.mihanblog.com میثم صیامی برج ایفل http://maghaleazad.mihanblog.com/post/330 <P><FONT size=2></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px dotted; BORDER-LEFT: #ffffff 1px dotted; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 1px dotted; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px dotted" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px dotted; BORDER-LEFT: #ffffff 1px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px dotted; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px dotted">&nbsp;<FONT size=2>برج ایفل (به فرانسوی: <SPAN lang=fr xml:lang="fr">Tour Eiffel</SPAN>) برجی فلزی در <FONT color=#ba0000>میدان شان دو مارس</FONT> و در کنار رود سن واقع در شهر پاریس است. برج ایفل که امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می‌شود، پربازدیدترین بنای جهان و یکی از شناخته‌شده‌ترین بناها در جهان است.</FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px dotted; BORDER-LEFT: #ffffff 1px dotted; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 1px dotted; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px dotted">&nbsp;<IMG style="WIDTH: 214px; HEIGHT: 304px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Eiffel_Tower_from_north_Avenue_de_New_York%2C_Aug_2010.jpg/280px-Eiffel_Tower_from_north_Avenue_de_New_York%2C_Aug_2010.jpg" width=280 height=482></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT> <P></P>